Zastupitelstvo obce

Karel  Vojta – starosta

Josef  Červ – místostarosta

Roman  Bulín – předseda FV

Patrik Šulek – předseda KV

Miroslav  Javůrek – člen ZO

Libor  Juračka – člen ZO

Svatoslav  Mužík – člen ZO

Libor  Stibůrek – člen ZO

Václav  Šeba – člen ZO