Zastupitelstvo obce

starosta Karel Vojta,
místostarosta Josef Červ,

členové:
 Roman Bulín,
Josef Buzek,
Miroslav Javůrek,
Libor Juračka,
Svatoslav Mužík,
Libor Stibůrek,
Václav Šeba.

Informace:
Zasedání zastupitelstva obce se koná první pátek v měsíci na obecním úřadě.