Platné obecně závazné vyhlášky:

 

Obecně závazná vyhláška obce Stranný č. 3/2019,o místním poplatku ze psů.

 

Obecně závazná vyhláška obce  č. 2/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Obecně závazná vyhláška obce Stranný č. 1/2019, o místním poplatku z pobytu.

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce Stranný.
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015.

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Stranný.

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2009, kterou se stanovují pravidla pro pohyb na veřejném prostranství v obci Stranný.

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 o obecních symbolech.