Územní plán Stranný

OZNÁMENÍ ZVEŘEJNĚNÍ ÚDAJŮ O VYDANÉM ÚZEMNÍM PLÁNU STRANNÝ

Textová část:

Územní plán Stranný, Leden 2015

Grafická část:

Stranný_1.pdf

Stranný_2.pdf

Stranný_3.pdf

Stranný_4.pdf

Stranný_5.pdf

Stranný_6.pdf

Další informace také na https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/