Sbor dobrovolných hasičů

 
 
Roku 1891, přesně 22. 2. se sešlo 25 občanů a potvrdilo svým podpisem, že si přejí, aby byl v osadě Stranný zřízen dobrovolný hasičský sbor. Byl zvolen zřizovací výbor, ve kterém byl předsedou Josef Novotný. 10. 5. se konala ustavující Valná hromada. Předseda zřizovacího výboru prohlásil, že stanovy došly nejvyššího schválení. Tím byl sbor založen.
Bylo zapsáno 29 členů a začaly první volby. Prvním předsedou byl zvolen Antonín Bakos, velitelem Josef Novotný, podvelitelem František Poustka. (opsáno ze staré knihy zápisů).
Činnost sboru byla přerušena pouze v letech 1943 - 1945, kdy bylo celé území Neveklovska vystěhováno.

 

Více z historie SDH zde po kliknutí.

 

V poslední době je činnost sboru omezena převážně na účast na soutěžích, pořádání několika sportovních turnajů a účast na pohřbech spoluobčanů.
 
  
Složení výboru:
                      starosta            Josef Červ ml.
                      velitel                Libor Juračka
                      strojník              Pavel Járka
                      jednatel             Josef Buzek ml.
                      hospodářka        Eva Beranová