OBEC STRANNÝ

Rozpočet na rok 2021

Rozpočtové opatření Obce Stranný 03/2020

Rozpočet na rok 2020

Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 - 2022

Rozpočet na rok 2019 (formát docx)

Rozpočet na rok 2018 (formát docx).

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA  ROKY 2015 - 2019 Zdarma ke stažení

Rozpočtové opatření Obce Stranný

Rozpočet na rok 2017 (formát pdf). Zdarma ke stažení

Rozpočet na rok 2016 (formát pdf). Zdarma ke stažení

Rozpočet na rok 2015 (formát pdf). Zdarma ke stažení

Rozpočet na rok 2014 (formát pdf). Zdarma ke stažení

Rozpočet na rok 2013 (formát pdf). Zdarma ke stažení

Rozpočet na rok 2012 (formát pdf). Zdarma ke stažení

Rozpočet na rok 2011 (formát pdf). Zdarma ke stažení

Rozpočet na rok 2010 (formát pdf). Zdarma ke stažení

Rozpočet na rok 2009 (formát pdf). Zdarma ke stažení

Rozpočet na rok 2008 (formát pdf). Zdarma ke stažení

Rozpočet na rok 2007 (formát pdf). Zdarma ke stažení

Rozpočet na rok 2006

Příjmy:

v Kč

daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

150 000,­-

daň z příjmu fyzických osob z podnikání

50 000,­-

daň z kapitálových výnosů

10 000,­-

daň z příjmu právnických osob

160 000,-­

DPH

240 000,­-

daň z nemovitostí

130 000,­-

poplatek za komunální odpad

52 000,­-

poplatek ze psů

1 000,­-

dotace ze státního rozpočtu

1 500,­-

příjmy z vlastní činnosti - lesy

550 000,-­

příjmy z úroků

6 000,­-

Příjmy celkem

1 350 500,-

 

Výdaje:

v Kč

nákup materiálu -lesy

50 000,--

nákup služeb - lesy

350 000,­-

silnice - služby

15 000,-­

oprava a rozšíření veřejného osvětlení

400 000,­-

dopravní obslužnost

16 000,-­

transfery obcím – Základní škola

60 000,-­

knihovna

10 000,-­

kultura

10 000,-­

pohoštění

5 000,­-

věcné dary

5 000,-­

elektrická energie

20 000,-­

příspěvek SON

7 900,-­

svoz komunálního odpadu

60 000,­-

vzhled obce - opravy

34 600,-­

údržba veřejné zeleně

10 000,­-

materiál na údržbu veřejné zeleně

10 000,--

hasiči

10 000,-­

nákup materiálu

10 000,­-

neinvestiční dotace neziskovým organizacím

4 000,-­

platy OZ

150 000,-­

místní správa

70 000,-­

sociální pojištění

20 000,--

zdravotní pojištění

10 000,--

služby pošt

3 000,-­

služby telekomunikací

10 000,­-

Výdaje celkem

1 350 500,-

Schvaluje se rozpočet včetně mezd za prosinec 2005.

vyvěšeno:

10. 11. 2005

sejmuto:

30. 11. 2005

schváleno:

2. 12. 2005

 

 

 


Obec Stranný

Rozpočet na rok 2005

Příjmy:

daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

145 000,­-

daň z příjmu fyzických osob z podnikání

30 000,­-

daň z kapitálových výnosů

10 000,­-

daň z příjmu právnických osob

140 000,­-

DPH

200 000,­-

daň z nemovitostí

130 000,­-

poplatek za komunální odpad

52 000,­-

poplatek ze psů

1 000,­-

dotace ze státního rozpočtu

1 400,­-

příjmy z vlastní činnosti – lesy

550 000,­-

příjmy z pronájmu pozemků

30 000,­-

příjmy z úroků

6 000,­-

Příjmy celkem Kč                                                        

1 295 400,-

Výdaje:

nákup materiálu – lesy

60 000,-

nákup služeb – lesy

335 000,-

příspěvek na obchod

24 000,­-

silnice – služby

10 000,-

oprava a údržba silnic

300 000,­-

dopravní obslužnost

16 000,­-

transfery obcím - Základní škola

37 000,­-

knihovna

70 000,­-

kultura

5 000,­-

pohoštění

5 000,­-

věcné dary

3 000,­-

elektrická energie

18 000,­-

příspěvek SON

7 900,-

svoz komunálního odpadu

55 000,­-

vzhled obce – opravy

60 000,­-

údržba veřejné zeleně

5 000,­-

materiál na údržbu veř. zeleně

 5 000,­-

hasiči

10 000,­-

nákup materiálu

24 500,­-

neinvestiční dotace neziskovým organ.

 4 000,­-

platy OZ

130 000,-

místní správa

70 000,­-

sociální pojištění

20 000,­-

zdravotní pojištění

8 000,-

služby pošt

3 000,-

služby telekomunikací

10 000,­-

Výdaje celkem Kč

1 295 400,-

Schvaluje se rozpočet včetně mezd za prosinec 2004.

Schváleno : 3. 12. 2004

Starosta : Karel Vojta v. r.