Informace na základě žádostí o informaci
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů

 
Žádost o poskytnutí informací: Průzkum tržního řádu, včetně odpovědi.

Žádost o poskytnutí informací týkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci.
Odpověď.
 
Žádost o poskytnutí informací: Zaslání seznamu pozemků pro náhradní výsadbu; Seznam veřejně přístupných cest a stezek do krajiny.
Odpověď.
 
Žádost o zaslání investičních plánů obce pro rok 2017.
Odpověď.
 
Výroční zpráva za rok 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 o činnosti obce Stranný v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.