Místní lidová knihovna

 

je otevřena každou neděli od 9,30 do 11,30 hodin.

Knižní fond má  k 31. 12. 2014 celkem 1724 knih.

Z toho beletrie 1193 knih, naučná literatura 133 knih, beletrie pro mládež 353 knih, naučná literatura pro mládež 45 knih.

V knihovně lze najít knihy jak českých autorů jako např. Karla Čapka, Pavla Frýborta, Zdeny Frýbové, Vlasty Javořické, Boženy Němcové, Karolíny Světlé, Michala Viewegha, Vlastimila Vondrušky, tak i knihy zahraničních autorů např. Dana Browna, Jackie Collinsové, Jude Deveraux, Stiega Larsona, Jo Nesboa, Michaela Palmera, Jamese Pattersona, Nory Robertsové.

V knihovně si lze půjčit i dvě periodika – Instinkt a vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska …… Pod Blaníkem.

Vlastní knižní fond je doplňován nákupem nových knih z rozpočtu Obce Stranný. Stejně je hrazeno odebírání časopisu Instinkt, časopis Pod Blaníkem je zdarma.

Z výpůjčních fondů Městské knihovny Benešov je nám k rozšíření nabídky každý rok půjčeno cca 100 knih.

V současné době má knihovna registrováno 30 čtenářů. Pravdou je, že někteří čtenáři chodí pravidelně a někteří třeba jen dvakrát za rok. Potěšitelné je, že do knihovny zase začínají nacházet cestu děti, i když zatím v doprovodu rodičů.

Knihovna je cílem podpory od Středočeského kraje poskytované příjemci formou regionálních funkcí.

KNIHOVNÍ ŘÁD Místní lidové knihovny Stranný (docx)
Směrnice o ochraně osobních údajů

Historie Místní lidové knihovny ve Stranném

Knihovna ve Stranném byla založena v roce 1920. Prvním knihovníkem byl Antonín Červenka. Vedl knihovnu až do roku 1943, kdy bylo Neveklovsko násilně vystěhováno nacisty a zde zřízena střelnice SS.
Před vystěhováním knihovník podstatnou část knih zakopal, knihy s protiválečnou a protifašistickou tématikou uschoval u spolehlivých lidí, kteří ji odnesli do svých nových domovů. Po válce bylo hodně knih poškozeno, ale i vráceno.
Ale už v roce 1946 byla knihovna obnovena a u jejího zakládání stál František Perníček. Knižní fond se rozšiřoval, čtenářů přibývalo. Od roku 1952 do roku 1956 byl knihovníkem mladší bratr Františka Perníčka Ladislav. V letech 1956 – 1962 zde pracoval Josef Rabiňák a po něm do roku 1972 Karel Rabiňák.
V lednu 1972 byl ve Stranném založen Socialistický svaz mládeže. Svazáci se na podnět MNV začali starat o knihovnu.
V knihovně pracují Věra Perníčková a Miloslav Járka (V. Perníčková studuje Pedagogickou fakultu UK a M. Járka SZTŠ v Benešově).
Největším úspěchem knihovny je okresní uznání ONV Benešov ze dne 9.5.1974.

Do Kroniky MLK zapsala v lednu 1976 Věra Perníčková.