Úřední deska - archiv

Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volba prezidenta ČR.

Vystaveno: 12. 11. 2012 Značka: - Typ: Původce: SON Stav: aktuální

 

Rozpočet SON na rok 2013.

Vystaveno: 17. 10. 2012 Značka: - Typ: Původce: SON Stav: aktuální

 

Závěr zjišťovacího řízení "Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje".

Vystaveno: 17. 10. 2012 Značka: - Typ: Původce: MŽP ČR Stav: aktuální

 

Záměr směnit pozemek v k.ú. Stranný.

Vystaveno: 8. 10. 2012 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

 • Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje.
   

  Vystaveno: 22. 8. 2012 Značka: - Typ: Původce: MZP ČR Stav: aktuální

  Rozhodnutí o umístění stavby - stavební povolení - Břevnice - kNN - par.č. 1789/3

  Rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna Dubí.

  Vystaveno: 11. 7. 2012 Značka: - Typ: Původce: SÚ Neveklov Stav: aktuální

 • Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání  - Břevnice - kNN - par.č. 1789/3.

  Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - vrtaná studna Dubí.

  Vystaveno: 30. 5. 2012 Značka: - Typ: Původce: SÚ Neveklov Stav: aktuální

 • Závěrečný účet Obce StrannýZávěr přezkoumání hospodaření obce.

  Vystaveno: 12. 5. 2012 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný; Stř. kr. uř. Stav: aktuální

  Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – aktualizace 2011
  Ministerstvo životního prostředí: Závěr zjišťovacího řízení.

  Vystaveno: 4. 5. 2012 Značka: - Typ: Původce: MZP ČR Stav: aktuální

   

  Výsledky vzorků pitné voda - vodovod Stranný.

  Vystaveno: 4. 5. 2012 Značka: - Typ: Původce: Neveklov a.s. Stav: aktuální

 • Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – aktualizace 2011
  Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence může každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce kraje (datum zveřejnění na úřední desce kraje bude uvedeno v Informačním systému SEA zde
  http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/detail.php?id=MZP125K)
  Adresa:
  Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
  Ministerstvo životního prostředí
  Vršovická 65, Praha 10, 100 10

  Vystaveno: 9. 3. 2012 Značka: - Typ: Původce: MŽP ČR Stav: aktuální

   

  Veřejná vyhláška o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje.

  Vystaveno: 7. 2. 2012 Značka: - Typ: Původce: Kr.úřad Středoč.kraje Stav: aktuální

  Čestné prohlášení veřejného funkcionáře dle 159/2006 Sb. za rok 2011 - starosta.
  Čestné prohlášení veřejného funkcionáře dle 159/2006 Sb. ze rok 2011 - místostarosta.
  Vystaveno: 22. 1. 2012 Značka: - Typ: Prohlášení Původce: veřejní funkcionáři Stav: aktuální

  Záměr prodat pozemek č. 26 v k.ú. Stranný.

  Vystaveno: 4. 12. 2011 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

  Rozpočet SON na rok 2012.

  Vystaveno: 12. 11. 2011 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

  Rozpočet na rok 2012.

  Vystaveno: 12. 11. 2011 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

 • Výsledky vzorků pitné voda - vodovod Stranný.

  Vystaveno: 1. 10. 2011 Značka: - Typ: Původce: Neveklov a.s. Stav: aktuální

 • Záměr prodat část pozemku p.č. 1143 v k. ú. Neveklov a pozemek č. 569/4 v k.ú. Stranný

  Vystaveno: 9. 8. 2011 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

  Závěrečný účet DSO SON pro rok 2010, včetně závěru přezkoumání hospodaření DSO SON.

   

  Vystaveno: 3. 6. 2011 Značka: - Typ: Původce: DSO SON Stav: aktuální

  Závěrečný účet Obce Stranný pro rok 2010, včetně závěru přezkoumání hospodaření obce.

   

  Vystaveno: 28. 5. 2011 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

  Výsledky vzorků pitné voda - vodovod Stranný.

  Vystaveno: 15. 4. 2011 Značka: - Typ: Původce: Neveklov a.s. Stav: aktuální

  Záměr prodat pozemky.

  Vystaveno: 2. 4. 2011 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

  Veřejná vyhláška, kterou se oznamuje zahájení řízení o návrhu zásad územního rozvoje Středočeského kraje.

  Vystaveno: 15. 3. 2011 Značka: - Typ: Původce: Kr.úřad Středoč.kraje Stav: aktuální

  Oznámení Českého statistického úřadu o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v České republice.
   
  Vývěska s vymezení sčítacích obvodů (seznam čísel popisných a evidenčních v rámci sčítacího obvodu) na území obce.
  Vývěska se jménem a příjmením sčítacího komisaře: 1) Stranný, 2) Břevnice.
  Vystaveno: 5. 3. 2011 Značka: - Typ: Oznámení Původce: ČSÚ Stav: aktuální

  Čestné prohlášení veřejného funkcionáře dle 159/2006 Sb. za rok 2010 - starosta.
  Čestné prohlášení veřejného funkcionáře dle 159/2006 Sb. ze rok 2010 - místostarostka.
  Vystaveno: 4. 2. 2011 Značka: - Typ: Prohlášení Původce: veřejní funkcionáři Stav: aktuální

   

  Rozpočet na rok 2011.

  Vystaveno: 15. 11. 2010 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

  Z Á P I S  z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Stranný, konaného dne 10.11.2010, od 19 hodin.

  Vystaveno: 11. 11. 2010 Značka: - Typ: Původce: Stav: aktuální

  Rozpočet Sdružení obcí Neveklovska pro rok 2011.

  Vystaveno: 10. 11. 2010 Značka: - Typ: Původce: Stav: aktuální

  INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce.

  Vystaveno: 31. 10. 2010 Značka: - Typ: Původce: Stav: aktuální

  Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce

  Vystaveno: 25. 10. 2010 Značka: - Typ: Původce: Stav: aktuální

  Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

  Vystaveno: 17. 8. 2010 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

  Závěrečný účet Obce Stranný pro rok 2009

   

  Vystaveno: 17. 5. 2010 ( 31. 5. - doplněn závěr kontroly KÚ) Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

   

  Závěrečný účet Sdružení obcí Neveklovska pro rok 2009

   

  Vystaveno: 17. 5. 2010 ( 1. 6. - doplněn závěr kontroly KÚ) Značka: - Typ: Původce: SON Stav: aktuální

   

  Záměr prodat pozemek p.č. 2933 a p.č. 2884/1 v k.ú. Stranný

  Vystaveno: 10. 5. 2010 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

   

  Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

  Vystaveno: 9. 4. 2010 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

  Čestné prohlášení veřejného funkcionáře dle 159/2006 Sb. za rok 2009 - starosta
  Čestné prohlášení veřejného funkcionáře dle 159/2006 Sb. ze rok 2009 - místostarostka
   
  Vystaveno: 16. 2. 2010 Značka: - Typ: Prohlášení Původce: veřejní funkcionáři Stav: aktuální

  Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Stranný.

   

  Vystaveno: 10. 1. 2010 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

   

  Rozpočet na rok 2010

  Vystaveno: 16. 11. 2009 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

  Rozpočet Sdružení obcí Neveklovska na rok 2010

  Vystaveno: 16. 11. 2009 Značka: - Typ: Původce: SON Stav: aktuální
   

  Záměr prodat část pozemku p.č. 2803 v k.ú. Stranný

  Vystaveno: 5. 10. 2009 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

   

  Záměr prodat pozemek p.č. 10/2 v k.ú. Stranný

  Vystaveno: 5. 10. 2009 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

   
  Oznámení o vydání změny č. 4 územního plánu obce STRANNÝ
  Změna č. 4 územního plánu obce STRANNÝ vydaná formou opatření obecné povahy 
  Vystaveno: 8. 8. 2009 Značka: - Typ: Původce: Stavební úřad Neveklov Stav: aktuální

  OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
  Vystaveno: 8. 7. 2009 Značka: - Typ: Původce: Stavební úřad Neveklov Stav: aktuální


   

  Rozhodnutí o umístnění stavby Stranný Dubí - VN,TS, NN pro čp. 33

  Vystaveno: 3. 7. 2009 Značka: - Typ: Původce: Stavební úřad Neveklov Stav: aktuální

   

  OZNÁMENÍ O zahájení řízení o vydání změny č.4 územního plánu obce Stranný veřejnou vyhláškou

  Vystaveno: 11. 6. 2009 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

   

  OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

  Vystaveno: 20. 5. 2009 Značka: - Typ: Původce: Stavební úřad Neveklov Stav: aktuální

  Informace o sídle a počtu volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu (pdf)
   
  Vystaveno: 14. 4. 2009 Značka: - Typ: Původce: Obecní úřad Stranný Stav: aktuální

 • Rozhodnutí o změně využití území pro účel zalesnění (pdf)- zalesnění na části pozemku parc. č. 3055 v katastrálním území Stranný, na částech p. p. k. 848, 861, na pozemku p.p.k. 866, 865 v katastrálním území Zádolí u Neveklova.
   
  Vystaveno: 14. 4. 2009 Značka: - Typ: Původce: Stavební úřad Neveklov Stav: aktuální

  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA FÚ (pdf)
   
  Vystaveno: 27. 3. 2009 Značka: - Typ: Původce: Finanční úřad Benešov Stav: aktuální

 •  

 • OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ (pdf)- zalesnění na části pozemku parc. č. 3055 v katastrálním území Stranný, na částech p. p. k. 848, 861, na pozemku p.p.k. 866, 865 v katastrálním území Zádolí u Neveklova.
   
  Vystaveno: 4. 3. 2009 Značka: - Typ: Původce: Stavební úřad Neveklov Stav: aktuální

   
  Odůvodnění změny č. 4 územního plánu obce (ÚPO) STRANNÝ (pdf)
  Text změny č. 4 územního plánu obce (ÚPO) STRANNÝ (pdf)
  Snímek č. 1 Snímek č.2 Snímek č.3 Snímek č.4 (jpg)
  Vystaveno: 18. 2. 2009 Značka: - Typ: Původce: Obecní úřad Stranný Stav: aktuální

  Čestné prohlášení veřejného funkcionáře 2008


  ZADÁNÍ  změny č. 4 územního plánu obce (ÚPO) STRANNÝ (pdf)
  Příloha (jpg)
  Vystaveno: 16. 1. 2009 Značka: - Typ: Původce: Obecní úřad Stranný Stav: aktuální

  Rozhodnutí SÚ1086/2008 - stavební povolení (pdf)

  Vystaveno: 14. 1. 2009 Značka: - Typ: Rozhodnutí Původce: Městský úřad Neveklov - SÚ Stav: aktuální

 •  


  OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
  Vystaveno: 9. 12. 2008 Značka: - Typ: Původce: Městský úřad Neveklov- SÚ Stav: aktuální

   
  ZADÁNÍ  změny č. 4 územního plánu obce (ÚPO) STRANNÝ (doc)
  Příloha (jpg)
  OZNÁMENÍ o vydání změny č. 4 územního plánu obce (ÚPO) STRANNÝ (doc)
  Vystaveno: 4. 11. 2008 Značka: - Typ: Původce: Obecní úřad Stranný Stav: aktuální

  OZNÁMENÍ o vydání změny č.3 územního plánu obce (ÚPO) STRANNÝ formou opatření obecné povahy (rtf)
  Příloha (rft)
  Vystaveno: 5. 4. 2008 Značka: - Typ: Vyhláška Původce: Obecní úřad Stranný Stav: aktuální

  OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny č. 3 územního plánu obce (ÚPO) STRANNÝ (doc)

  Vystaveno: 15. 2. 2008 Značka: - Typ: Vyhláška Původce: Obecní úřad Stranný Stav: aktuální

   

  Inzerce STŘEDNÍHO POSÁZAVÍ
   

  Čestné prohlášení veřejného funkcionáře Zdarma ke stažení
   
  Vystaveno: 7. 2. 2008 Značka: - Typ: Prohlášení Původce: Obecní úřad Stranný Stav: aktuální

  Návrh VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ - MÚ Neveklov, stavební úřad
  Vystaveno: 14. 12. 2007 Značka: - Typ: Rozhodnutí Původce: Městský úřad Neveklov Stav: neaktuální

  Záměr prodat pozemky č. 2933 a 2884/1 v k.ú. Stranný Zdarma ke stažení
   
  Vystaveno: 8. 12. 2007 Značka: - Typ: Záměr Původce: Obecní úřad Stranný Stav: aktuální

   
  Oznámení o konání společného jednání o návrhu změny č.3 územního plánu obce (pdf)
  Změna č.3 ÚPO Stranný (doc)
  Odůvodnění změny č. 3 (doc)
  Výkres 1 (jpg)
  Výkres 2 (jpg)
   
  Vystaveno: 1. 11. 2007 Značka: - Typ: Oznámení Původce: Obecní úřad Stranný Stav: aktuální

  Usnesení zastupitelstva obce Stranný o schválení návrhu zadání Změny č.3 ÚP Zdarma ke stažení
   
  Vystaveno: 6. 10. 2007 Značka: - Typ: Usnesení Původce: Obecní úřad Stranný Stav: aktuální

   
  Zadání změny č. 3 územního plánu obce Stranný-upravené dle výsledku jednání (formát doc)
  Vystaveno: 15. 9. 2007 Značka: - Typ: Oznámení Původce: Obecní úřad Stranný Stav: aktuální

   
  Oznámení o vystavení návrhu zadání změny č. 3 územního plánu( formát pdf). Zdarma ke stažení
  Zadání změny č. 3 územního plánu obce Stranný (formát pdf)
  Vystaveno: 20. 7. 2007 Značka: - Typ: Oznámení Původce: Obecní úřad Stranný Stav: aktuální

  Rozhodnutí o umístnění stavby - MÚ Neveklov, stavební úřad
  Vystaveno: 29. 6. 2007 Značka: - Typ: Rozhodnutí Původce: Městský úřad Neveklov Stav: neaktuální

  Oznámení MÚ Neveklov, stavební úřad
  Vystaveno: 28. 5. 2007 Značka: - Typ: Oznámení Původce: Městský úřad Neveklov Stav: neaktuální

  Střední Čechy on-line - Internet

  Vystaveno: 16. 5. 2007 Značka: - Typ: místní publicita Původce: Obecní úřad Stranný Stav: aktuální

  Veřejná vyhláška - Oznámení ( formát pdf). Zdarma ke stažení
  Vystaveno: 13. 2. 2007 Značka: - Typ: Vyhláška Původce: Obecní úřad Litoměřice Stav: aktuální

  Rozpočet na rok 2007 ( formát pdf). Zdarma ke stažení
  Vystaveno: 21. 6. 2006 Značka: - Typ: Vyhláška Původce: Krajský úřad Stř.kraje Stav: aktuální
   

  Usnesení z ustavujícího zasedání dne 3.11.2006

   
  Zastupitelstvo obce
   
  - bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst.2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění
  - schvaluje v souladu se zákonem o obcích starostou Karla Vojtu, místostarostkou Vlastu Stibůrkovou
  - schvaluje předsedy výborů a to finančního výboru Svatoslava Mužíka, kontrolního výboru Karla Stibůrka a zástupce do Sněmu Sdružení obcí Neveklovska Karla Vojtu, Vlastu Stibůrkovou, Karla Stibůrka.
  Vystaveno: 4. 11. 2006 Značka: - Typ: Usnesení Původce:  Obecní úřad Stranný Stav: aktuální

  Veřejná vyhláška - zahájení projednávání návrhu územního plánu ( formát pdf). Zdarma ke stažení
  Vystaveno: 21. 6. 2006 Značka: - Typ: Vyhláška Původce: Krajský úřad Stř.kraje Stav: aktuální

  Závěrečný účet SON za rok 2005 ( formát pdf). Zdarma ke stažení
  Vystaveno: 2. 5. 2006 Značka: - Typ: Zpráva Původce: Obecní úřad Stranný Stav: aktuální

  Nabídka - koordinátor ( formát pdf).  Nabídka - spolupracovník Zdarma ke stažení
  Vystaveno: 2. 5. 2006 Značka: - Typ: Oznámení Původce: Město Benešov Stav: aktuální

  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stranný ( formát pdf). Zdarma ke stažení
  Vystaveno: 21. 4. 2006 Značka: - Typ: Zpráva Původce: Krajský úřad Stav: aktuální

  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí Neveklovska ( formát pdf).
  Vystaveno: 21. 4. 2006 Značka: - Typ: Zpráva Původce: Krajský úřad Stav: aktuální

  STAROSTA  OBCE  STRANNÝ
   
  podle zákona číslo 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
   
  stanoví podle § 14c, písm.a) zákona minimální počet členů okrskové volební komise na 5 členů.
   
  vymezuje podle § 14c, písm. f) zákona 1 volební okrsek se sídlem v budově Obecního úřadu ve Stranném, Stranný 39.
   
  jmenuje podle § 14e, odst. 7, zákona zapisovatelkou okrskové volební komise paní Marii Šebovou.
   
   
                                                                                                                     Karel Vojta, starosta
   
  Vystaveno: 1. 4. 2006 Značka: - Typ: Původce: starosta obce Stav: aktuální

  Vyhláška Finančního úřadu Benešov ( formát pdf).
  Vystaveno: 22. 3. 2006 Značka: - Typ: Vyhláška Původce: FÚ Benešov Stav: aktuální

   


  VÝROČNÍ  ZPRÁVA  ZA  ROK  2005, zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím


  ROZHODNUTÍ  Krajského úřadu
   
  Krajský úřad Středočeského kraje určuje Městský úřad Benešov jako příslušný pověřený obecní úřad podle zák. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve spojení s § 10 vyhl. č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností k výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků za obec Stranný s účinností od 1. února 2006.
  Zároveň Krajský úřad Středočeského kraje rozhodl převést Městskému úřadu Benešov 20% základního příspěvku na výkon státní správy přiděleného obci Stranný.
  Toto rozhodnutí se v souladu s ust. § 65 odst. 2 zákona o obcích zveřejní nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Stranný.
   
  Zveřejněno dne: 18. 1. 2006

   


  Oznámení o zprovoznění Úřední desky Obce Stranný na internetu.

  Ode dne 30. 12. 2005 je v provozu elektronická verze Úřední desky obce Stranný, dostupná na stránkách www.stranny.xf.cz.

  Vystaveno: 30. 12. 2005 - 14. 1. 2006 Značka: - Typ: Oznámení Původce: Obec Stranný Stav: aktuální

   

  Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).