Projekt Střední Čechy on-line – Internet
 

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás informovat o dalším postupu realizace projektu „Střední Čechy on-line – Internet“. Projekt „Střední Čechy on-line – Internet“, spolufinancovaný Evropskou unií ve výši 75%, jehož cílem je vytvoření funkčního Portálu Středočeského kraje, a který má Středočechům usnadnit komunikaci s Krajským úřadem, se dostal do fáze spuštění Portálu v pilotním provozu od dubna 2008.

Prostřednictvím odkazu „Můj úřad“, který se nachází v levé horní navigaci všem dobře známé titulní webové stránky Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz, budou mít občané, podnikatelé a organizace přístup k vyřizování některých agend s Krajským úřadem, kdykoliv a odkudkoliv. Tím bude učiněn první krok k naplňování motta projektu: „Úřad přichází za občanem“, který při vyřizování legislativou požadovaných agend nebude muset pokaždé vážit cestu na Krajský úřad, ale budou moci některé záležitosti pohodlně vyřídit ze svého domova nebo kanceláře prostřednictvím počítače připojeného k Internetu, nebo využitím některého z bezplatných zařízení PIAP na místech veřejného přístupu k Internetu. Aby se k Portálu a jeho službám dostali rovněž i ti občané, kteří k Internetu přístup nemají, bylo v rámci projektu ve 32 městech, městysích a obcích Středočeského kraje bylo zřízeno 47 míst veřejného přístupu k Internetu. Jedno z nich se nachází rovněž u nás na budově hasičské zbrojnice.

Věříme, že Vám nově vytvořený Portál Středočeského kraje začne usnadňovat komunikaci s Krajským úřadem a zefektivní tak poskytování jeho veřejných služeb.

Více informací o strukturálních fondech naleznete na www.strukturalni-fondy.cz

 

Tento projekt byl podpořen ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu.

 


Vážení spoluobčané,

           v listopadu roku 2005 uzavřela naše obec dohodu se Středočeským krajem o spolupráci na projektu „Střední Čechy on-line – Internet“, čímž se stala v tomto projektu, který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu, jeho partnerem. Vedle umožnění přístupu na Internet pro občany Středočeského kraje a jeho návštěvníky si projekt klade za cíl rozšířit některé služby zákazníkům veřejné a státní správy a usnadnit jim tak komunikaci s Krajským úřadem.

V rámci projektu vzniká v 32 lokalitách Středočeského kraje celkem 47 míst veřejného přístupu k Internetu. V naší obci bude právě takové místo veřejného přístupu realizováno na hasičské zbrojnici a jeho instalace proběhne v červnu 2007. Od  příštího roku Vám prostřednictvím tohoto místa bude umožněn přístup na Internet a především přístup k novému Portálu Středočeského kraje, jehož prostřednictvím si uživatelé budou moci vyřizovat některé agendy s Krajským úřadem elektronickou cestou. 

Nový Portál, jehož vzhled se nebude příliš lišit od stávajících internetových stránek Středočeského kraje, avšak jeho nabídka služeb veřejné správy by měla být širší, má být uživatelsky přívětivý. Pro usnadnění jeho používání bude u tohoto místa (kromě elektronické nápovědy) k dispozici také tištěný návod a případně Vám bude připraven pomoci i zaměstnanec OÚ. 

Věříme, že tuto novou službu veřejné a státní správy využijete i Vy, a těšíme se na Vaši návštěvu.

Tento projekt byl podpořen ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu.