Usnesení zastupitelstva obce (po kliknutí)

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Úřední deska

Výsledky rozboru vzorků pitné voda - vodovod Stranný.

Vystaveno: 15. 11. 2021 Značka: - Typ: Původce: Neveklov a.s. Stav: aktuální

Rozpočet 2022
Vystaveno: 6. 11. 2021 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích změna stanovení č.j.: MUBN/183060/2021/VÝST vydaného dne 19.10.2021. 

Vystaveno: 4. 11. 2021 Značka: - Typ: Původce: MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Stav: aktuální

 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích most Živohošť – Neveklov. 

Vystaveno: 3. 11. 2021 Značka: - Typ: Původce: MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Stav: aktuální

 

Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS: Návrh: Rozpočet 2022
a
návrh: Střednědobý rozpočtový výhled
Vystaveno: 1. 11. 2021 Značka: - Typ: Původce: BENE-BUS Stav: aktuální

Informace ke kotlíkovým dotacím 2021+
Otázky a odpovědi - kotlíkové dotace 2021+

Vystaveno: 21. 10. 2021 Značka: - Typ: Původce: Středočeský kraj Stav: aktuální

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Heroutice. 

Vystaveno: 20. 10. 2021 Značka: - Typ: Původce: MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Stav: aktuální

 

Veřejné projednání návrhu 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „7. AZÚR SK“),

Vystaveno: 13. 10. 2021 Značka: - Typ: Původce: Středočeský kraj Stav: aktuální

Rozpočet 2022 - návrh rozpočtu
Vystaveno: 10. 10. 2021 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

Záměr směnit části pozemku na základě geometrickdho plánu č. 193-4933/12019

Vystaveno: 2. 10. 2021 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

Rozpočtové opatření č. 3 Obce Stranný.

Vystaveno: 28. 9. 2021 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

ROZHODNUTÍ: POVOLENÍ UZAVÍRKY 

Vystaveno: 23. 9. 2021 Značka: - Typ: Původce: MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Stav: aktuální

 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. 

Vystaveno: 21. 9. 2021 Značka: - Typ: Původce: MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Stav: aktuální

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství,

Příloha.

Vystaveno: 16. 9. 2021 Značka: - Typ: Původce: Ministerstvo zemědělství Stav: aktuální

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021:

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
 

Vystaveno: 16. 9. 2021 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021:

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení
 

Vystaveno: 13. 9. 2021 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021:
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
 

Vystaveno: 19. 8. 2021 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022.

Vystaveno: 28. 8. 2021 Značka: - Typ: Původce: Finanční úřad, MF ČR Stav: aktuální

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021: OZNÁMENÍ O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ
 

Vystaveno: 19. 8. 2021 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
- přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný

Vystaveno: 19. 8. 2021 Značka: - Typ: Informace pro veřejnost Původce: UZSVM Stav: aktuální

OZNÁMENÍ: VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRANNÝ s přílohami:
priloha_929750400_0_priloha_UZ_Stranny.pdf
priloha_929750400_1_Z1_STRANNY_V_62021.pdf
priloha_929750400_2_Z1_STRANNY_O_62021.pdf
priloha_929750400_3_Z1_STRANNY_1.pdf
priloha_929750400_4_Z1_STRANNY_2.pdf
priloha_929750400_5_Z1_STRANNY_4.pdf
priloha_929750400_6_Z1_STRANNY_6.pdf
priloha_929750400_7_2020-108083.pdf
 

Vystaveno: 20. 7. 2021 Značka: - Typ: Původce: MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Stav: aktuální

 

Schválené:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce STRANNÝ za rok 2020
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STRANNÝ 2020
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
Rozvaha 31. 12. 2020
Výkaz 31. 12. 2020
Příloha

Vystaveno: 30. 6. 2021 Značka: - Typ: Původce: Obec Stranný Stav: aktuální

Rozpočtové opatření č. 2 Obce Stranný.

Vystaveno: 29. 6. 2021 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

ROZHODNUTÍ
ZMĚNA ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ UZAVÍRKY

Vystaveno: 24. 6. 2020 Značka: - Typ: Původce: MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Stav: aktuální

 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ZMĚNA STANOVENÍ. 

Vystaveno: 22. 6. 2020 Značka: - Typ: Původce: MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Stav: aktuální

 

Návrh:
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STRANNÝ 2020
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
Rozvaha 31. 12. 2020
Výkaz 31. 12. 2020
Příloha

Vystaveno: 12. 6. 2021 Značka: - Typ: Původce: Obec Stranný Stav: aktuální

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce STRANNÝ za rok 2020

Vystaveno: 12. 6. 2021 Značka: - Typ: Původce: Středočeský kraj Stav: aktuální

NÁVRH Opatření obecné povahy. Příloha č. 1, 2, 3, 4, 5

Vystaveno: 31. 5. 2021 Značka: - Typ: OOP Původce: Ministerstvo zemědělství Stav: aktuální

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ZMĚNA STANOVENÍ. 

Vystaveno: 28. 5. 2021 Značka: - Typ: Původce: MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Stav: aktuální

 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ZMĚNA STANOVENÍ. 

Vystaveno: 20. 5. 2021 Značka: - Typ: Původce: MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Stav: aktuální

 

PČR ÚO Benešov - náborová kampaň: Plakát s QR kódem. Doplňující informace k náboru pro veřejnost.
Vystaveno: 19. 5. 2021 Značka: - Typ: Původce: PČR ÚO Benešov Stav: aktuální

Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, závěrečný účet za rok 2020.
Vystaveno: 18. 5. 2021 Značka: - Typ: Původce: BENE-BUS Stav: aktuální

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub

Vystaveno: 7. 5. 2021 Značka: - Typ: Původce: KHS Středočeský kraj Stav: aktuální

 

Veřejná vyhláška FÚ.

Vystaveno: 22. 4. 2021 Značka: - Typ: Původce: Finanční úřad pro Středočeský kraj Stav: aktuální

 

Veřejná vyhláška: DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ.

Vystaveno: 9. 4. 2021 Značka: - Typ: Původce: Finanční úřad pro Středočeský kraj Stav: aktuální

 

Rozpočtové opatření č. 1 Obce Stranný.

Vystaveno: 1. 4. 2021 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

Výsledky rozboru vzorků pitné voda - vodovod Stranný.

Vystaveno: 30. 3. 2021 Značka: - Typ: Původce: Neveklov a.s. Stav: aktuální

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ UZAVÍRKY 
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vystaveno: 9. 3. 2020 Značka: - Typ: Původce: MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Stav: aktuální

 

Obecně závazná vyhláška obce Stranný č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
 
Vystaveno: 6. 3. 2021 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
- přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný

Vystaveno: 4. 3. 2021 Značka: - Typ: Informace pro veřejnost Původce: UZSVM Stav: aktuální

OZNÁMENÍ: ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O UZAVÍRCE

Vystaveno: 19. 2. 2021 Značka: - Typ: Původce: MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Stav: aktuální

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE.

Vystaveno: 18. 2. 2021 Značka: - Typ: Původce: Český statistický úřad Stav: aktuální

Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2020.

Vystaveno: 25. 1. 2021 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

Rozpočtové opatření č. 4 Obce Stranný.

Vystaveno: 20. 1. 2021 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

Rozhodnutí o umístění stavby: Demontáž NN a nové kabelové vedení NN Stranný

Vystaveno: 10. 12. 2020 Značka: - Typ: Původce: Stavební úřad Neveklov Stav: aktuální

Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS: Rozpočtové opatření č. 1/2020
Vystaveno: 3. 12. 2020 Značka: - Typ: Původce: BENE-BUS Stav: aktuální

Výsledky rozboru vzorků pitné voda - vodovod Stranný.

Vystaveno: 25. 11. 2020 Značka: - Typ: Původce: Neveklov a.s. Stav: aktuální

Rozpočet 2021
Vystaveno: 14. 11. 2020 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS: Rozpočet 2020
a
Střednědobý rozpočtový výhled
Vystaveno: 2. 11. 2020 Značka: - Typ: Původce: BENE-BUS Stav: aktuální

Rozpočtové opatření č. 3 Obce Stranný.

Vystaveno: 25. 10. 2020 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

Rozpočet 2021 - návrh rozpočtu
Vystaveno: 18. 10. 2020 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: Oznámení zahájení ÚŘ

Vystaveno: 12. 10. 2020 Značka: - Typ: Původce: Město Neveklov - SÚ Stav: aktuální

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 8/2020
 

Vystaveno: 10. 10. 2020 Značka: - Typ: Původce: KHS Praha Stav: aktuální

Vyhlášení nouzového stavu
Vyhlášení nouzového stavu - opatření
 

Vystaveno: 5. 10. 2020 Značka: - Typ: Původce: Vláda ČR Stav: aktuální

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE. OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB
 

Vystaveno: 12. 9. 2020 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení 
 

Vystaveno: 6. 9. 2020 Značka: - Typ: Původce: oÚ Stranný Stav: aktuální

Linka 455 - další etapa výluky: Linka 455 - vývěska, Linka 455 - jízdní řád
 

Vystaveno: 3. 9. 2020 Značka: - Typ: Původce: ROPID Stav: aktuální


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: Oznámení o návrhu 5. úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Benešov 2020

Vystaveno: 2. 9. 2020 Značka: - Typ: Původce: MÚ Benešov Stav: aktuální

 

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
- přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný
Vystaveno: 25. 8. 2020 Značka: - Typ: Informace pro veřejnost Původce: UZSVM Stav: aktuální

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020. Informace o počtu a sídle volebních okrsků.

 

Vystaveno: 7. 8. 2020 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

 

Obecně závazná vyhláška obce Stranný č. 1/2020,
o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním

 

Vystaveno: 7. 8. 2020 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

 

IInformace k výlukám na linkách PID  od pondělí 3.8.2020

Linka 454 – z důvodu uzavírky mostu na silnici II/105 v Neveklově bude vedena odklonem přes Hořetice a Strážovice. Zastávky „Neveklov,Spolí“, „Stranný,Břevnice“, „Stranný,Rozc.“ a „Křečovice,Lhotka,U Švarců“ nebudou obsluhovány.

Linka 455 – z důvodu uzavírek na silnici II/114 v oblasti Břevnice a Nebřichu bude vedena odklonem přes Heroutice. Zastávky „Stranný“, „Stranný,Břevnice“, „Stranný,Rozc.“ a „Neveklov,Nebřich“ nebudou obsluhovány.

 

Linka 454 - vývěska
Linka 454 - jízdní řád

Linka 455 - vývěska
Linka 455 - jízdní řád
 

Vystaveno: 31. 7. 2020 Značka: - Typ: Původce: ROPID Stav: aktuální

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ UZAVÍRKY, MUBN/117433/2020/VÝST 
ROZHODNUTÍ POVOLENÍ UZAVÍRKY, MUBN/116889/2020/VÝST

Vystaveno: 30. 7. 2020 Značka: - Typ: Původce: MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Stav: aktuální

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY,

Seznam katastrálních území, v nichž platí opatření 2. 1. až 2. 3. uvedená v opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020.

Vystaveno: 29. 7. 2020 Značka: - Typ: Původce: Ministerstvo zemědělství Stav: aktuální

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU: Opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích silnice č. II/105, II/114, III/10517, III/11438, místní komunikace s označením „73c“ Neveklov.


Přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích silnice č. II/114, III/11431, III/11432, II/105, III/10513, III/10515, III/1027, III/1063 a dále místní komunikace Jablonná – Nebřich, místní komunikace vedoucí z obce Nebřich na silnici č. II/114, místní komunikace vedoucí z osady Chlum na silnici č. II/114, místní komunikace vedoucí z obce Blažim na silnici č. II/114, místní komunikace Netluky – „Nouze“ a pozemní komunikace na pozemku parc. č. 2861/3 v katastrálním území Stranný.
 

Vystaveno: 27. 7. 2020 Značka: - Typ: Původce: MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Stav: aktuální

Schválený:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce STRANNÝ za rok 2019 (PDF - přístupný text).
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STRANNÝ 2019
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
Rozvaha 31. 12. 2019
Naskenovaný závěr s podpisy.

Vystaveno: 28. 6. 2020 Značka: - Typ: Původce: Středočeský kraj Stav: aktuální

Návrh:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce STRANNÝ za rok 2019 (PDF - přístupný text).
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STRANNÝ 2019
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
Rozvaha 31. 12. 2019
Naskenovaný závěr s podpisy.

Vystaveno: 10. 6. 2020 Značka: - Typ: Původce: Středočeský kraj Stav: aktuální

Bezúročná půjčka středočeským živnostníkům - leták. Žádosti se podávají prostřednictvím webové stránky: http://pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz
Vystaveno: 8. 6. 2020 Značka: - Typ: Původce: Středočeský kraj Stav: aktuální

Rozpočtové opatření č. 2 Obce Stranný.

Vystaveno: 25. 5. 2020 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

Veřejná vyhláška FÚ.

Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS: Podklady pro účetní závěrku.

Vystaveno: 21. 5. 2020 Značka: - Typ: Původce: BENE-BUS Stav: aktuální

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub

Vystaveno: 19. 5. 2020 Značka: - Typ: Původce: KHS Středočeský kraj Stav: aktuální

 

Od středy 13. května mohou středočeští podnikatelé z celého území kraje žádat o bezúročnou návratnou půjčku, která jim pomůže řešit současnou krizovou situaci. Středočeský kraj ji poskytne živnostníkům se sídlem ve středních Čechách, na které měla epidemie koronaviru nepříznivý ekonomický dopad, a kteří splní všechny stanovené podmínky. Maximální výše podpory je 50 tisíc korun, a co je důležité, podnikatelé ji mohou začít splácet až za rok, v červnu 2021. Půjčka musí být splacena nejpozději do 15. března 2024. Při podávání žádosti nerozhoduje den a pořadí, žádosti se přijímají do 30. června 2020. Středočeský kraj zatím na tento program vyhradil 2,75 mld Kč.

Žádosti se podávají prostřednictvím webové stránky: http://pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz Tam zájemci najdou formulář i návod k jeho vyplnění.

Vystaveno: 13. 5. 2020 Značka: - Typ: Původce: Středočeský kraj Stav: aktuální

Veřejná vyhláška FÚ.

Vystaveno: 21. 4. 2020 Značka: - Typ: Původce: Finanční úřad pro Středočeský kraj Stav: aktuální

 

Veřejná vyhláška: DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ.

Vystaveno: 10. 4. 2020 Značka: - Typ: Původce: Finanční úřad pro Středočeský kraj Stav: aktuální

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Opatření obecné povahy čj. 17110/2020-MZE-16212. Příloha č. 1

Vystaveno: 4. 4. 2020 Značka: - Typ: OOP Původce: Ministerstvo zemědělství Stav: aktuální

Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet za rok 2019.
Vystaveno: 2. 4. 2020 Značka: - Typ: Původce: BENE-BUS Stav: aktuální

Výsledky rozboru vzorků pitné voda - Stranný.

Vystaveno: 26. 3. 2020 Značka: - Typ: Původce: Neveklov a.s. Stav: aktuální

Určení vzdělávacích zařízení za účelem zajištění nezbytné péče o děti 3-10 let.

Vystaveno: 16. 3. 2020 Značka: - Typ: Původce: Městský úřad Benešov Stav: aktuální

Výroční zpráva o poskytnutých informacích.

Vystaveno: 15. 3. 2020 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

Rozpočtové opatření č. 1 Obce Stranný.

Vystaveno: 3. 3. 2020 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
- přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný
Vystaveno: 5. 3. 2020 Značka: - Typ: Informace pro veřejnost Původce: UZSVM Stav: aktuální

Rozpočtové opatření č. 4 Obce Stranný.

Vystaveno: 27. 1. 2020 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

Usnesení o nařízení dražebního jednání
Vystaveno: 15. 1. 2020 Značka: - Typ: Původce: Mgr. Libor Cink Stav: aktuální

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Opatření obecné povahy čj. 63920/2019-MZE-16212. Příloha č. 1

Vystaveno: 10. 12. 2019 Značka: - Typ: OOP Původce: Ministerstvo zemědělství Stav: aktuální

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace a jejich třídy obce Stranný
 
Vystaveno: 2. 12. 2019 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

O Z N Á M E N Í   O   Z V E Ř E J N Ě N Í   schválených dokumentů
 

Vystaveno: 7. 11. 2019 Značka: - Typ: Původce: BENEBUS Stav: aktuální

Obecně závazná vyhláška obce Stranný č. 3/2019,o místním poplatku ze psů.

Obecně závazná vyhláška obce  č. 2/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Obecně závazná vyhláška obce Stranný č. 1/2019, o místním poplatku z pobytu

 

Vystaveno: 4. 11. 2019 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ  ŘÍZENÍ O ZAŘAZENÍ  POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  DO KATEGORIE MÍSTNÍ KOMUNIKACE A JEJICH TŘÍDY

Pasport místních komunikací
Vystaveno: 3. 11. 2019 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

Rozpočet 2020

Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 - 2022
Vystaveno: 2. 11. 2019 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

Výsledky rozboru vzorků pitné voda - Stranný.

Vystaveno: 15. 10. 2019 Značka: - Typ: Původce: Neveklov a.s. Stav: aktuální

Rozpočet 2020 - návrh rozpočtu

Návrh - střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 - 2022
Vystaveno: 14. 10. 2019 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

Záměr prodat pozemek.

Vystaveno: 12. 10. 2019 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení
vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území
 

Vystaveno: 3. 10. 2019 Značka: - Typ: Původce: Středočeský kraj Stav: aktuální

Rozpočtové opatření č. 3/2019 Obce Stranný.

Vystaveno: 27. 9. 2019 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS: Návrh rozpočtu na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu
Vystaveno: 25. 9. 2019 Značka: - Typ: Původce: BENE-BUS Stav: aktuální

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Opatření obecné povahy čj. 41508/2019-MZE-16212. Příloha č. 1

Vystaveno: 31. 8. 2019 Značka: - Typ: OOP Původce: Ministerstvo zemědělství Stav: aktuální

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
- přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný
Vystaveno: 23. 8. 2019 Značka: - Typ: Informace pro veřejnost Původce: UZSVM Stav: aktuální

Oznámení o vyhlášení revize údajů katastru nemovitostí
 

Vystaveno: 8. 8. 2019 Značka: - Typ: Původce: Katastrální pracoviště Benešov (Katastrální úřad pro Středočeský kraj) Stav: aktuální

Schváleno zastupitelstvem obce: Závěrečný účet Obce Stranný pro rok 2018. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce.

Vystaveno: 1. 7. 2019 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce.

Závěrečný účet Obce Stranný pro rok 2018 - textová čast, přílohy: 1, 2

Vystaveno: 10. 6. 2019 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

O Z N Á M E N Í O Z V E Ř E J N Ě N Í schválených dokumentů
 

Vystaveno: 29. 5. 2019 Značka: - Typ: Původce: BENEBUS Stav: aktuální

Rozpočtové opatření č. 2/2019 Obce Stranný.

Vystaveno: 26. 5. 2019 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

Výsledky rozboru vzorků pitné voda - vodovod Stranný.

Vystaveno: 10. 5. 2019 Značka: - Typ: Původce: Neveklov a.s. Stav: aktuální

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019  - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
 

Vystaveno: 26. 4. 2019 Značka: - Typ: Původce: Obec Stranný Stav: aktuální

 

STAVEBNÍ POVOLENÍ: II/114, most Živohošť – Neveklov
Vystaveno: 26. 4. 2019 Značka: - Typ: Původce: MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Stav: aktuální

Program rozvoje obce Stranny (docx)

Vystaveno: 4. 4. 2019 Značka: - Typ: Původce: Obec Stranný Stav: aktuální

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, Přílohy: Seznam katastrálních území podle bodu 1. opatření

Vystaveno: 4. 4. 2019 Značka: - Typ: Původce: Ministerstvo zemědělství Stav: aktuální

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019  - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
 

Vystaveno: 30. 3. 2019 Značka: - Typ: Původce: Obec Stranný Stav: aktuální

 

Rozpočtové opatření č. 1/2019 BENEBUS.

Vystaveno: 28. 3. 2019 Značka: - Typ: Původce: BENEBUS Stav: aktuální

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Vystaveno: 17. 3. 2019 Značka: - Typ: Původce: MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Stav: aktuální

 • Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS: Závěrečný účet za rok 2018, Zpráva auditora 2018.
  Vystaveno: 14. 3. 2019 Značka: - Typ: Původce: BENE-BUS Stav: aktuální

 • Možnost finanční pomoc na obnovu lesa v době kůrovcové kalamity..

  Vystaveno: 8. 3. 2019 Značka: - Typ: Původce: Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR Stav: aktuální

  Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
  - přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný
  Vystaveno: 27. 2. 2019 Značka: - Typ: Informace pro veřejnost Původce: UZSVM Stav: aktuální

 • Rozpočtové opatření č. 1/2019 Obce Stranný.

  Vystaveno: 26. 2. 2019 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

 • DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
  Vystaveno: 6. 2. 2019 Značka: - Typ: Původce: PROKONZULTA, a.s. Brno Stav: aktuální

  Rozpočtové opatření č. 4 Obce Stranný.

  Vystaveno: 21. 1. 2019 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

  Rozpočet 2019
  Vystaveno: 29. 12. 2018 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

  Rozpočtové opatření č. 3 Obce Stranný.

  Vystaveno: 4. 12. 2018 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

  DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
  Vystaveno: 11. 11. 2018 Značka: - Typ: Původce: PROKONZULTA, a.s. Brno Stav: aktuální

  Rozpočet 2019 - návrh rozpočtu
  Vystaveno: 11. 11. 2018 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

  Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS: Návrh rozpočtu na rok 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu
  Vystaveno: 9. 11. 2018 Značka: - Typ: Původce: BENE-BUS Stav: aktuální

  Z Á P I S  z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Stranný, konaného dne 2.11.2018, od 19 hodin
  Vystaveno: 3. 11. 2018 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

  INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce
  Vystaveno: 23. 10. 2018 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

  OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
  Vystaveno: 16. 9. 2018 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

  Nařízení č. 2/2018 Středočeského kraje ze dne 20. 8. 2018, kterým se stanovují maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících na území Středočeského kraje.
   

  Vystaveno: 30. 8. 2018 Značka: - Typ: Původce: Středočeský kraj Stav: aktuální

 • Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
  - přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný
  Vystaveno: 25. 8. 2018 Značka: - Typ: Informace pro veřejnost Původce: UZSVM Stav: aktuální

  Volby do Zastupitelstva obce Stranný, a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR: Informace o počtu a sídle volebních okrsků
   

  Vystaveno: 15. 8. 2018 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

  TISKOVÁ ZPRÁVA Z REGIONU POSÁZAVÍ: Obec Stranný investuje do svého rozvoje i bez dotací, dokázala si na to ušetřit.


   

  Prosíme občany a veřejnoust o vyplnění dotazníku týkajícího se „Plánování v oblasti vod“: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYO4pg8Y5LVWlx4xD2vesO1kWAg5rS5ZiQya-M6u1ojWIAJw/viewform
  Dotazník Vám zabere max. 5 minut. Výsledky těchto dotazníků pomůžou MZe a ÚZEI ke zjištění názorů a postojů, které zaujímá veřejnost a občané k přijatým opatřením.  Počty podpisů na peticích ke kandidátním listinám pro volby do zastupitelstev obcí konané 2018.

  Vystaveno: 10. 7. 2018 Značka: - Typ: Původce: Stav: aktuální

  Rozpočtové opatření č. 2 Obce Stranný.

  Vystaveno: 30. 6. 2018 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

  Schváleno zastupitelstvem obce: Závěrečný účet Obce Stranný pro rok 2017 - textová čast, přílohy. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce.

  Vystaveno: 26. 6. 2018 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce.

  Vystaveno: 6. 6. 2018 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný; Stř. kr. úřad Stav: aktuální

  Závěrečný účet Obce Stranný pro rok 2017 - textová čast, přílohy

  Vystaveno: 6. 6. 2018 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

  Oznámení o VŘ s aukcí, mapa

  Vystaveno: 1. 6. 2018 Značka: - Typ: Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech M Stav: aktuální

  Veřejná vyhláška: DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018.

  Vystaveno: 25. 4. 2018 Značka: - Typ: Původce: Finanční úřad pro Středočeský kraj Stav: aktuální

   

  Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS: OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ schválených dokumentů
   
  Vystaveno: 23. 4. 2018 Značka: - Typ: Původce: BENE-BUS Stav: aktuální

  Veřejná vyhláška: DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018.

  Vystaveno: 11. 4. 2018 Značka: - Typ: Původce: Finanční úřad pro Středočeský kraj Stav: aktuální

   

  Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS: Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017
  Vystaveno: 12. 3. 2018 Značka: - Typ: Původce: BENE-BUS Stav: aktuální

  Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS: Závěrečný účet za rok 2017.
  Vystaveno: 8. 3. 2018 Značka: - Typ: Původce: BENE-BUS Stav: aktuální

  Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
  - přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 2. 2018
  Vystaveno: 1. 3. 2018 Značka: - Typ: Informace pro veřejnost Původce: UZSVM Stav: aktuální

  Rozpočtové opatření Obce Stranný.

  Vystaveno: 28. 2. 2018 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

  Výsledky rozboru vzorků pitné voda - vodovod Stranný.

  Vystaveno: 28. 2. 2018 Značka: - Typ: Původce: Neveklov a.s. Stav: aktuální

  Rozpočtové opatření Obce Stranný.

  Vystaveno: 20. 1. 2018 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

  OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA (2. kolo)
  Vystaveno: 14. 1. 2018 Značka: - Typ: Původce: OÚ Stranný Stav: aktuální

  Archiv materiálů


  Informace: Zasedání zastupitelstva obce se koná první pátek v měsíci na obecním úřadě.


  Oznámení o zprovoznění Úřední desky Obce Stranný na internetu.

  Ode dne 30. 12. 2005 je v provozu elektronická verze Úřední desky obce Stranný, dostupná na stránkách www.stranny.xf.cz.

  Vystaveno: 30. 12. 2005 - 14. 1. 2006 Značka: - Typ: Oznámení Původce: Obec Stranný Stav: aktuální

   

  Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).