VÝROČNÍ  ZPRÁVA  ZA  ROK  2007

zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu

k informacím

 

 

1./ Počet podaných žádostí o informace                         1

2./ Počet podaných informací                                        1

3./ Opis podstatných částí vydaných rozhodnutí            0

4./ Výsledky řízení o sankcích za nedodržování

      tohoto zákona                                                         0

 

 

 

 

 

 

Ve Stranném  15. ledna 2008

 

                                                                                         Karel Vojta v. r.

                                                                                               starosta

 

 

 

VÝROČNÍ  ZPRÁVA  ZA  ROK  2006

zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu

k informacím

 

 

1./ Počet podaných žádostí o informace                         0

2./ Počet podaných informací                                        0

3./ Opis podstatných částí vydaných rozhodnutí           0

4./ Výsledky řízení o sankcích za nedodržování

      tohoto zákona                                                         0

 

 

 

 

 

 

Ve Stranném  15. ledna 2007

 

                                                                                         Karel Vojta

                                                                                           starosta

 

 

 

Obec Stranný

VÝROČ  ZPRÁVA  ZA  ROK  2005

zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 

 

1./ Počet podaných žádostí o informace                        0

2./ Počet podaných informací                                         0

3./ Opis podstatných částí vydaných rozhodnutí            0

4./ Výsledky řízení o sankcích za nedodržování

      tohoto zákona                                                             0

 

 

Ve Stranném  15. ledna 2006

 

Karel Vojta v. r.

starosta

 

 

                                                                                         

 

 

Obec Stranný
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 

1./ Počet podaných žádostí o informace                                              0

2./ Počet podaných informací                                                               0

3./ Opis podstatných částí vydaných rozhodnutí                                  0

4./ Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona         0

 

 

Ve Stranném dne 20. 2. 2005

 

Karel Vojta v. r.

starosta

 

Obec Stranný

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 

1./ Počet podaných žádostí o informace                                              1

2./ Počet podaných informací                                                               1

3./ Opis podstatných částí vydaných rozhodnutí                                  0

4./ Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona         0

 

 

Ve Stranném dne 23. 2. 2004

 

Karel Vojta v. r.

starosta